United States v. TFT Galveston Portfolio, LTD (S.D. Tex.)