Skip to main content

Những Điều Chúng Tôi Thực Thi

Bộ Phận Kiện Tụng Việc làm (Employment Litigation Section, hay ELS) mở các cuộc điều tra và khởi kiện trên khắp Hoa Kỳ. Các luật sư và nhân viên chuyên môn của ELS làm việc trên tất cả các khía cạnh của kiện tụng dân sự, bao gồm điều tra, phát hiện, kiến nghị, đàm phán dàn xếp và xét xử. Chúng tôi cũng bảo đảm hãng sở tuân theo lệnh của tòa án được đưa ra trong các vụ kiện. Công việc của chúng tôi góp phần bảo đảm an ninh kinh tế cho người làm việc trên toàn quốc bằng cách bảo đảm các hãng sở tuân theo luật liên bang. Nhiều vụ kiện của chúng tôi liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp và thường đòi hỏi lời khai của các nhân chứng có chuyên môn, như bác sĩ tâm lý về ngành nghề, chuyên gia sinh lý về thể dục, kinh tế gia và chuyên gia thống kê.

Đã cập nhật Tháng Một 26, 2024