Pwojè Anfans Senesòf

Pwojè Anfans Senesòf

Pwojè Anfans Senesòf se inisiyatif prime Depatman Lajistis ki dirije vè anpeche, menen ankèt ak pwosekite vyolasyon eksplwatasyon seksyèl timoun ak lwa obsenite yo.

Project Safe Childhood (PDF)

Project Childsafe Links:

www.projectsafechildhood.gov

www.ikeepsafe.org

www.inobtr.org

www.hcnmedia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAO Homepage
USAO Briefing Room
Stay Connected: Visit us on Twitter
What Makes Schools Safer? Using science to discover what works. Federal funding available. Visit NIJ.gov, keywords: 'comprehensive school safety intiative'
Project Safe Neighborhood

Nou an nasyon-laj nou diminye krim zam nan Amerik la.

Project Safe Childhood

Ede nou konbat zaf pwodiksyon nan krim eksplwatasyon seksyl kont timoun.

Victim Witness Assistance

Asire ke moun ki viktim krim federal yo trete ak ekite konpasyon, ak resp.