Skip to main content
Press Release

BỘ TƯ PHÁP THÔNG BÁO ĐIỀU TRA CÔNG LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG ALABAMA VÀ SỞ Y TẾ HẠT LOWNDES

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm nay ra thông báo mở cuộc điều tra công lý môi trường đối với chương trình xử lý nước thải, chương trình về bệnh truyền nhiễm và bùng phát của Sở Y Tế Công Cộng Alabama và Sở Y Tế Hạt Lowndes.  Cuộc điều tra hôm nay đánh dấu cuộc điều tra công lý môi trường đầu tiên của Bộ Tư Pháp theo Khoản VI.      

Bộ Phận Dân Quyền sẽ tiến hành cuộc điều tra để kiểm tra xem Bộ Y Tế Công Cộng Alabama và Sở Y Tế Hạt Lowndes có vận hành chương trình xử lý nước thải tại chỗ cũng như chương trình về bệnh truyền nhiễm và bùng phát theo cách phân biệt đối xử với cư dân người Da Đen của Hạt Lowndes và vi phạm Khoản VI của Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964 (sau đây gọi tắt là Khoản VI) hay không.  Cuộc điều tra này cũng sẽ xem xét liệu chính sách và cách làm của sở y tế có khiến người dân Da Đen ở Hạt Lowndes giảm khả năng tiếp cận với hệ thống vệ sinh đầy đủ và gánh chịu một cách không tương xứng và bất công nguy cơ bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe liên quan đến việc xử lý nước thải không đầy đủ, chẳng hạn như nhiễm bệnh giun móc, hay không.   

“Vệ sinh là nhu cầu cơ bản của con người và không ai ở Hoa Kỳ đáng phải chịu rủi ro bệnh tật và các tổn hại nghiêm trọng khác vì không được tiếp cận đầy đủ với việc quản lý nước thải an toàn và hiệu quả", Kristen Clarke — Trợ Lý Bộ Trưởng Tư Pháp thuộc Bộ Phận Dân Quyền của Bộ Tư pháp cho biết.  “Theo luật dân quyền liên bang, các quan chức y tế của tiểu bang và địa phương có nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả cư dân của mình.  Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra công bằng và kỹ lưỡng về những mối lo ngại về công lý môi trường này và tác động của chúng đối với sức khỏe, cuộc sống và sự an toàn của người dân trên khắp Hạt Lowndes, Alabama.”    

Bộ chưa đưa ra kết luận nào liên quan đến các cáo buộc trong vấn đề này.  Bộ sẽ tiến hành cuộc điều tra này theo Khoản VI của Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964.  Khoản VI cấm những người nhận hỗ trợ tài chính liên bang phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.  Theo Khoản VI, bộ được ủy quyền điều tra xem những người nhận tài trợ của bộ có thực hiện hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp hay không. 

Bộ Phận Tuân Thủ và Điều Phối Liên Bang của Bộ Phận Dân Quyền đang tiến hành cuộc điều tra này với sự hỗ trợ của văn phòng Luật Sư Hoa Kỳ tại Hạt Tọa Lạc Ở Giữa Alabama.  Các cá nhân có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với Bộ Phận Tuân Thủ và Điều Phối Liên Bang qua email theo địa chỉ AL.Lowndes.EJ@usdoj.gov

Giải quyết các tác động phân biệt đối xử về môi trường và sức khỏe thông qua việc thực thi luật dân quyền của quốc gia là ưu tiên hàng đầu của Ban Dân quyền.  Thông tin bổ sung về Bộ Phận Dân Quyền có sẵn trên trang web tại www.justice.gov/crt.  

Đã cập nhật Tháng Sáu 21, 2023

Chủ đề
Civil Rights
Thông cáo báo chí số: 21-1107