Skip to main content

Ano ang Aming Ginagawa

Ang Employment Litigation Section (ELS- Seksyon ng Litigasyon sa Trabaho) ay nagsisimula ng mga imbestigasyon at nagsasampa ng mga demanda sa buong Estados Unidos. Ang mga abogado at propesyonal na kawani ng ELS ay kumikilos sa lahat ng aspeto ng sibil na paglilitis, kabilang ang mga imbestigasyon, pagtuklas, kasanayan sa mga mosyon, mga negosasyon sa pag-areglo, at mga paglilitis. Tinitiyak din namin na ang mga employers ay sumusunod sa mga utos ng hukuman na nakasaad sa aming mga kaso. Ang aming trabaho ay nag-aambag sa pang-ekonomiyang seguridad ng mga manggagawa sa buong bansa sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga employer ay sumusunod sa batas pederal. Marami sa aming mga demanda ay nagsasangkot ng mga kumplikadong isyu at kadalasang nangangailangan ng testimonya ng mga ekspertong testigo, tulad ng mga pang-industriyang sikolohista, mga pisiyologo sa ehersisyo, mga ekonomista, at mga istatistika.

Binago Nobyembre 30, 2023