Skip to main content
Press Release

Bộ Tư Pháp Mở Cuộc Điều Tra Công Lý Môi Trường Đối Với Thành Phố Houston, Texas

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Download Vietnamese Press Release Translation

Hôm nay, Bộ Tư Pháp (Department of Justice, DOJ) ra thông báo mở cuộc điều tra công lý môi trường đối với các hoạt động, chính sách và phương thức của Thành Phố Houston liên quan đến hành vi xả rác bất hợp pháp. Cuộc điều tra này - do Civil Rights Division (Ban Dân Quyền) tiến hành - sẽ kiểm tra xem liệu Thành Phố có phản hồi các yêu cầu thị chính (bao gồm biện pháp ứng phó với hành vi xả rác bất hợp pháp) theo cách phân biệt đối xử với cư dân Houston là người Da Đen và người Latinh vi phạm luật dân quyền liên bang hay không.

“Không chỉ thu hút các loài gặm nhấm, muỗi cũng như những loài côn trùng khác gây nguy hiểm cho sức khỏe, các bãi rác bất hợp pháp còn làm ô nhiễm nước mặt và ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước thích hợp, khiến cho các khu vực dễ bị ngập lụt hơn.” - Kristen Clarke, Trợ Lý Bộ Trưởng Tư Pháp thuộc Civil Rights Division của DOJ cho biết. “Không ai ở Hoa Kỳ đáng phải chịu rủi ro bệnh tật và các tổn hại nghiêm trọng khác vì hoạt động quản lý chất thải rắn không hiệu quả hoặc các chương trình thực thi không đầy đủ. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra công bằng và kỹ lưỡng về những mối lo ngại liên quan đến công lý môi trường này, cũng như tác động của các vấn đề nói trên đến cộng đồng người Da Đen và người Latinh ở Thành phố Houston.”

“Các bãi rác bất hợp pháp có thể làm dấy lên những lo ngại đáng kể về sức khỏe, an toàn cộng đồng, giá trị tài sản và chất lượng cuộc sống.” - Luật Sư Hoa Kỳ Jennifer B. Lowery thuộc Quận Phía Nam của Texas chia sẻ. “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Civil Rights Division để đảm bảo Thành Phố Houston tuân thủ các nghĩa vụ dân quyền liên bang của mình.”

Cuộc điều tra này sẽ kiểm tra xem liệu các hoạt động thực thi, vận hành quản lý chất thải rắn, những chính sách cũng như phương thức ứng phó của Thành Phố với hành vi xả rác bất hợp pháp có dẫn đến sự phân biệt đối xử với cư dân là người Da Đen và người Latinh vi phạm Mục VI của Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title VI) hay không. Title VI cấm các bên nhận hỗ trợ tài chính liên bang phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.

Bộ Phận Tuân Thủ và Điều Phối Liên Bang (Federal Coordination and Compliance Section) của Civil Rights Division sẽ tiến hành cuộc điều tra này với sự hỗ trợ của Văn Phòng Luật Sư Hoa Kỳ thuộc Quận Phía Nam của Texas. Trước khi công bố, bộ đã thông báo cho văn phòng thị trưởng của Thành Phố Houston và bộ phận pháp lý về việc bắt đầu cuộc điều tra.

Ưu tiên hàng đầu của DOJ là giải quyết các tác động của hành vi phân biệt đối xử về môi trường và sức khỏe thông qua quá trình thực thi luật dân quyền của quốc gia. Vào tháng 5 năm 2022, Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland đã thông báo về việc thành lập Văn Phòng Công Lý Môi Trường (Office of Environmental Justice) đầu tiên. Ông cũng thông báo về việc ban hành Chiến Lược Thực Thi Công Lý Môi Trường Toàn Diện (Comprehensive Environmental Justice Enforcement Strategy) của DOJ , qua đó đưa ra lộ trình vận dụng các công cụ cũng như cơ quan thực thi dân sự và hình sự của bộ (bao gồm các cơ quan dân quyền) nhằm đạt được công lý môi trường. Vào tháng 7 năm 2022, bộ đã phát hành Kế Hoạch Chiến Lược Năm 2022-26 (2022-26 Strategic Plan) ,bao gồm lĩnh vực trọng tâm là bảo vệ các quyền công dân và thúc đẩy công lý môi trường. Vào tháng 11/2021, Civil Rights Division đã công bố cuộc điều tra đầu tiên về công lý môi trường Tiêu Đề VI đối với những bên nhận của DOJ, Sở Y Tế Công Cộng Alabama và Sở Y Tế Quận Lowndes.

“Việc DOJ gần đây thành lập Office of Environmental Justice và Comprehensive Environmental Justice Enforcement Strategy đã khẳng định cam kết sâu sắc của chúng tôi trong quá trình theo đuổi công lý bình đẳng theo luật pháp.” - Trợ Lý Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Kim thuộc Ban Tài Nguyên và Môi Trường (Environment and Natural Resources Division) của DOJ cho biết “Cuộc điều tra này thể hiện cam kết của bộ trong việc giảm bớt gánh nặng không cân xứng về môi trường mà các cộng đồng da màu, cộng đồng có thu nhập thấp và cộng đồng bộ tộc phải chịu đựng thường xuyên.”

Các cá nhân có thông tin phù hợp nên liên hệ với Federal Coordination and Compliance Section qua email tại TX.Houston.EJ@usdoj.gov hoặc qua điện thoại theo số 1-888-TITLE-06 (1-888- 848-5306). Thông tin thêm về Civil Rights Division có trên trang web của họ tại www.justice.gov/crt. Thông tin thêm về Environment and Natural Resources Division có trên trang web của họ tại www.justice.gov/enrd. Xem bản dịch tiếng Tây Ban Nha của thông cáo báo chí này tại đây.

Đã cập nhật Tháng Năm 28, 2023

Chủ đề
Environmental Justice
Civil Rights
Environment
Thông cáo báo chí số: 22-790