Skip to main content
Press Release

Bộ Tư pháp phổ biến bản cập nhật về Kế hoạch Hành động Công bằng

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Hôm nay, Bộ Tư pháp đã phổ biến Kế hoạch Hành động Công bằng năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch), là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Bộ nhằm thực hiện Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Biden về Thúc đẩy hơn nữa công bằng chủng tộc và hỗ trợ cho các cộng đồng không được phục vụ đúng mức, thông qua Chính quyền Liên bang. Bản cập nhật Kế hoạch Hành động Công bằng của Bộ Tư pháp đã được hoàn tất vào tháng 12 năm 2023 và sẽ hướng dẫn các chính sách tạo công bằng của Bộ trong Năm tài chánh 2024. Kế hoạch nhắc lại quyết tâm của Bộ trong việc hỗ trợ tất cả mọi người – bao gồm các cộng đồng mà trải qua lịch sử đã bị thiệt thòi và không được phục vụ đúng mức – khi tiếp cận các chương trình và nguồn lực của Bộ, giúp họ len lỏi qua các rào cản pháp lý và các quy định phức tạp để đòi hỏi các quyền của họ, giúp họ hiểu được tầm rộng lớn công việc của Bộ để giao tiếp có ý nghĩa với những người trong Bộ Tư pháp có quyền đưa ra quyết định.

“Bộ Tư pháp cam kết đảm bảo rằng các chương trình và dịch vụ của chúng tôi sẽ đến được với mọi cộng đồng cần chúng,” Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết. “Năm chiến lược trong Kế hoạch này nhằm mục đích thúc đẩy sứ mệnh rộng lớn hơn của Bộ nhằm duy trì pháp quyền, giữ an toàn cho mọi người và bảo vệ quyền công dân bằng cách nỗ lực xóa bỏ các rào cản ngăn cản các cộng đồng nguy hiểm tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng.”

Trong năm tài chánh 2024, Bộ Tư pháp đã cam kết thúc đẩy năm chính sách tạo công bằng sau đây:

 1. Loại bỏ các rào cản đối với việc tiếp cận các khoản tài trợ và nguồn lực cho các tổ chức được lãnh đạo bởi và chủ yếu phục vụ các cộng đồng mà trải qua lịch sử đã bị thiệt thòi và không được phục vụ đúng mức, đã từng đối mặt với các rào cản mang tính xã hội và hệ thống khi muốn tiếp cận và nhận các nguồn lực của Liên bang, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng không đồng đều bởi tội phạm, bạo lực và trở thành nạn nhân.
   
 2. Hỗ trợ các chương trình khắc phục và tái hòa nhập xã hội nào có mục tiêu giảm bớt tình trạng tái phạm và cải thiện kết quả cho những người bị vướng mắc vào công lý (bao gồm cả những người thuộc các cộng đồng mà trải qua lịch sử đã bị thiệt thòi và không được phục vụ đúng mức và những người bị ảnh hưởng không đồng đều bởi tội phạm, bạo lực và trở thành nạn nhân), bao gồm những chương trình nhằm cải thiện cách chăm sóc sức khỏe và liên tục hỗ trợ chăm sóc, giảm các rào cản để có được giấy tờ tùy thân do chính quyền cấp, giải quyết gánh nặng liên quan đến việc không đủ khả năng trả tiền phạt và lệ phí, cải thiện các mô hình giám sát cộng đồng để giảm tỷ lệ phải thu hồi quyết định do lỗi kỹ thuật.
 1. Tiến đến việc thành lập một đội ngũ nhân viên thực thi pháp luật toàn diện, đa dạng và chuyên nghiệp để củng cố niềm tin của công chúng và cải thiện kết quả an toàn công cộng bằng cách loại bỏ các rào cản đối với tỷ lệ đại diện trong các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ cho các cộng đồng ít được đại diện.
   
 2. Cải thiện cách phản ứng của nhân viên thực thi pháp luật và tư pháp hình sự đối với các tội phạm gây ảnh hưởng không đồng đều đến phụ nữ, thiếu nữ, người chuyển giới và người không biểu lộ giới tính truyền thống (bao gồm bạo lực dựa trên giới tính và buôn bán tình dục) bằng cách cung cấp và/hoặc hỗ trợ: đào tạo có chủ đích về cách điều tra và truy tố các tội phạm này; đào tạo và nguồn lực về các phương pháp tiếp cận, chăm sóc và phục vụ cho nạn nhân, các phương pháp này có giải thích cho nạn nhân về chấn thương và phù hợp với văn hóa của nạn nhân; và các nguồn lực và hỗ trợ để xây dựng mối quan hệ và tăng mức tiếp cận các dịch vụ và giúp đỡ dành cho các cộng đồng mà trải qua lịch sử đã bị thiệt thòi và không được phục vụ đúng mức.
   
 3. Bảo đảm rằng các cộng đồng không được phục vụ đúng mức (bao gồm thành phần trình độ tiếng anh hạn chế và thành phần khuyết tật, bên cạnh thành phần khác) nhận thức được và có thể tiếp cận các dịch vụ pháp lý để giải quyết tội phạm môi trường, ô nhiễm, biến đổi khí hậu và các mối nguy môi trường khác và được giúp đỡ để len lỏi qua các khung cảnh pháp lý và quy định cần thiết để có được nước sạch, không khí sạch và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Các chiến lược tạo công bằng này nhằm tuân thủ các nhiệm vụ được quy định trong Sắc lệnh Hành pháp 14091 và xây dựng dựa trên năm chính sách về công bằng được nêu trong Kế hoạch Hành động Công bằng năm 2022 của Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện công việc quan trọng này, chúng tôi sẽ có các bản tin cập nhật và được đăng tại https://www.justice.gov/equity. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình thực hiện công bằng và các kế hoạch có liên quan của Chính quyền Biden-Harris tại www.whitehouse.gov/equity và xem xét tất cả các Kế hoạch Hành động Công bằng Liên bang khác tại www.performance.gov/equity.

Đã cập nhật Tháng Hai 14, 2024

Thông cáo báo chí số: 24-175