Skip to main content
Press Release

Bộ Tư pháp Đưa ra thông báo về Thỏa thuận trong Cuộc điều tra Công lý Môi trường đối với tình trạng Đổ rác Bất hợp pháp tại Thành phố Houston

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Hôm nay, Bộ Tư pháp thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trong cuộc điều tra công lý môi trường đối với phản hồi của Thành phố Houston về vấn đề đổ rác bất hợp pháp ở các khu dân cư của người Da đen và người Latinh. Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên sáng kiến One Clean Houston (Khối thống nhất Houston Xanh sạch đẹp) được công bố gần đây của thành phố, đây là một kế hoạch toàn diện nhằm giải quyết tình trạng đổ rác trái phép diễn ra rộng khắp và những tác động tiêu cực của vấn đề này đối với sức khỏe, an sinh và chất lượng cuộc sống của cư dân Houston. Thỏa thuận ngày hôm nay kỷ niệm hoạt động hợp tác của thành phố với Bộ Tư pháp trong việc triển khai các bước hành động mới này để chống lại tình trạng đổ rác bất hợp pháp và phát triển các dịch vụ quản lý chất thải được cải thiện cho cư dân trên khắp Houston.

“Các bãi rác bất hợp pháp ở Houston đã làm ô nhiễm nước và đất, thu hút các loài sâu hại và gây nên sự tàn phá trong các khu dân cư trước đây vốn sở hữu nguồn lực hạn chế trên khắp thành phố”, Trợ lý Tổng chưởng lý thuộc Ban Dân quyền (Civil Rights Division, CRT) của Bộ Tư pháp, Kristen Clarke cho biết. “Tôi trân trọng phương hướng lãnh đạo của Thị trưởng Turner trong việc giải quyết những mối quan ngại này và quyết tâm của ông ấy trong việc phát triển One Clean Houston. Thỏa thuận này sẽ đảm bảo rằng Houston giải quyết triệt để các bãi rác tồn tại lâu năm bất hợp pháp, cung cấp khả năng tiếp cận đến các dịch vụ quản lý chất thải đầy đủ và cải thiện chất lượng cuộc sống trong các cộng đồng người da màu. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy công lý môi trường và đảm bảo rằng người da màu trên khắp đất nước chúng ta được sống trong các cộng đồng an toàn, sạch sẽ và lành mạnh”.

“Sẽ không có ai phải sống kế bên những chiếc lốp xe bỏ đi, túi rác, xác động vật thối rữa, đất nhiễm khuẩn và nước ngầm bị ô nhiễm bắt nguồn từ tình trạng đổ rác trái phép.”, Luật sư Hoa Kỳ, Alamdar S. Hamdani thuộc Quận phía Nam Texas cho biết. “Đã quá lâu rồi, các cộng đồng có thu nhập thấp và không có đủ nguồn lực của Houston đã phải chịu gánh nặng về sức khỏe do không hành vi khoanh tay đứng nhìn và các hành động sai trái của những người khác. Tôi hy vọng rằng quyết tâm này là một bước tiến quan trọng trong việc khắc phục những việc làm không đúng đắn đó.”

Vào tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp đã bắt đầu cuộc điều tra sau khi nhận được đơn khiếu nại về hành vi vi phạm dân quyền được đệ trình thay mặt cho các cư dân Houston, cáo buộc rằng thành phố đã có sự phân biệt đối xử đối với cư dân là người Da đen và người Latinh đang sống tại khu dân cư Trinity/Houston Gardens ở phía bắc Houston, vi phạm Title VI (Tiêu đề VI) của Civil Rights Act of 1964 (Đạo luật Dân Quyền năm 1964). Title VI cấm những người tiếp nhận quỹ liên bang phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và hoạt động do liên bang cấp vốn.  

Cuộc điều tra kéo dài mười tháng của bộ tập trung vào những nỗ lực giải quyết tình trạng đổ rác trái phép của Houston, một vấn đề dai dẳng và diễn ra rộng khắp, xuất hiện thường xuyên hơn ở các khu dân cư trong thành phố có người Da đen và người Latinh sinh sống. Vào tháng 3 năm 2023, thành phố đã công bố dự án One Clean Houston của mình. One Clean Houston tập trung vào việc vệ sinh nhanh chóng và hoạt động thực thi, phòng ngừa cũng như giáo dục tốt hơn. Ngoài việc xác định cam kết của thành phố đối với One Clean Houston, thỏa thuận này còn thiết lập một giai đoạn kéo dài ba năm trong đó diễn ra hoạt động giám sát của liên bang; thực hiện nghĩa vụ báo cáo dữ liệu; tăng cường khả năng tiếp cận cộng đồng với các khu dân cư bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc tương tác với những cư dân có trình độ tiếng Anh hạn chế; cân nhắc các hành động bổ sung để chống lại các nguồn hoạt động thương mại thực hiện hành vi đổ rác trái phép và giảm bớt các hạn chế đối với những cư dân muốn sử dụng các bãi chứa chất thải và một chương trình đào tạo dân quyền cấp liên bang cho nhân viên thành phố được chỉ định.

Federal Coordination and Compliance Section (Bộ phận Tuân thủ và Điều phối Liên Bang) của Ban Dân quyền tiến hành cuộc điều tra này với sự hỗ trợ của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của Texas.

Giải quyết các tác động phân biệt đối xử về môi trường và sức khỏe thông qua việc thực thi luật dân quyền của quốc gia là ưu tiên hàng đầu của Ban Dân Quyền. Thông báo ngày hôm nay đánh dấu lần giải quyết vấn đề công lý môi trường thứ hai theo các đạo luật dân quyền liên bang. Vào tháng trước, ban này đã đưa ra thông báo về nghị quyết của cuộc điều tra công lý môi trường áp dụng cho Sở Y tế Alabama và Sở Y tế Quận Lowndes ở Quận Lowndes, Alabama. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Tư pháp đã thiết lập Văn phòng Công lý Môi trường và Chiến lược Thực thi Công lý Môi trường Toàn diện.

Những cá nhân tin rằng các họ đã bị vi phạm dân quyền hoặc có những mối quan ngại về công lý môi trường có thể nộp đơn khiếu nại cho Ban Dân quyền tại địa chỉ www.civilrights.justice.gov/report/.

Đã cập nhật Tháng Chín 11, 2023

Tài liệu đính kèm
Chủ đề
Environmental Justice
Civil Rights
Thông cáo báo chí số: 23-631