Skip to main content
Press Release

Bộ Tư pháp đạt thỏa thuận giải quyết rào cản ngôn ngữ cho các gia đình học khu Cherry Creek, tiểu bang Colorado

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Hôm nay, Bộ Tư pháp thông báo đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp với Học khu Cherry Creek (CCSD), một trong những học khu lớn nhất ở Colorado, để cải thiện đáng kể các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế. Thỏa thuận nhằm giải quyết các cáo buộc rằng học khu đã không giao tiếp với các phụ huynh này bằng loại ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được, dẫn đến việc họ không nhận được thông tin quan trọng về giáo dục con cái.

“Cha mẹ nào cũng cần được biết đầy đủ về việc giáo dục con cái họ,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clarke phụ trách Vụ Dân quyền của Bộ Tư pháp cho biết. “Giao tiếp cởi mở và hiệu quả giữa nhà trường và phụ huynh, kể cả phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, là điều cần thiết để học sinh nào cũng được tiếp cận cơ hội giáo dục một cách bình đẳng. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hành động để đoan chắc rằng các học khu thực hiện các bước để giúp phụ huynh vượt qua rào cản ngôn ngữ đã ngăn họ tham gia đầy đủ vào việc giáo dục con cái.”

“Phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế đang đối mặt với những rào cản để hiểu rõ cách thức hoạt động của các trường công lập,” Ông Cole Finegan, Biện lý Liên bang khu vực Colorado cho biết. “Thỏa thuận này nhằm biết chắc Học khu Cherry Creek thực hiện các chính sách và cách làm việc để giúp tất cả phụ huynh trong học khu tham gia một cách có ý nghĩa vào việc giáo dục con cái. Chúng tôi kêu gọi tất cả các học khu ở Colorado xem xét lại các hoạt động để đảm bảo rằng họ tuân thủ nghĩa vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế.”

CCSD phục vụ khoảng 53.000 học sinh có phụ huynh nói trên 150 thứ tiếng. Văn phòng Biện lý Liên bang khu vực Colorado đã nhận được nhiều khiếu nại cáo buộc rằng phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế không thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các chương trình và hoạt động quan trọng của trường vì học khu không cung cấp cho họ các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ phù hợp và hiệu quả. Ví dụ, có khiếu nại cáo buộc rằng học khu đã không có thông dịch viên và dịch vụ dịch thuật cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế khi họ ghi danh cho con cái họ vào các trường của học khu và cũng không có các dịch vụ đó trong các buổi điều trần về đuổi học và các thủ tục áp dụng biện pháp kỷ luật khác.  

Văn phòng Biện lý Liên bang, phối hợp với Vụ Dân quyền của Bộ Tư pháp, đã điều tra các khiếu nại dựa theo Đạo luật Cơ hội Giáo dục Bình đẳng ban hành năm 1974.

Nhằm giải quyết cuộc điều tra của bộ, học khu đã đồng ý cải thiện thông tin liên lạc trong các lĩnh vực quan trọng, bao gồm:

  • Ghi danh: Học khu sẽ xác định phụ huynh nào có trình độ tiếng Anh hạn chế đang ghi danh cho con cái họ vào các trường trong học khu, ghi nhận ngôn ngữ giao tiếp mà họ ưa thích để cung cấp cho họ các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, giúp họ hiểu thủ tục ghi danh. 
  • Thủ tục áp dụng biện pháp kỷ luật với học sinh: Học khu sẽ dịch các thư liên quan đến việc ngưng học và đuổi học sang ngôn ngữ ưa thích của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ trong quá trình kỷ luật có thể dẫn đến ngưng học hoặc đuổi học.
  • Giao tiếp với phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế: Học khu sẽ thực hiện các cuộc khảo sát và tổ chức các buổi lắng nghe dư luận bằng hơn một chục ngôn ngữ để nắm vững hơn nhu cầu giao tiếp của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Việc thực thi Đạo luật Cơ hội Giáo dục Bình đẳng ban hành năm 1974 là ưu tiên hàng đầu của Vụ Dân quyền. Thông tin thêm về Vụ Dân quyền có để trên trang web của vụ tại địa chỉ www.justice.gov/crt và thông tin thêm về công việc của Phòng Cơ hội Giáo dục có để tại www.justice.gov/crt/educational-opportunities-section.

Muốn báo cáo cho Vụ Dân quyền về một hành vi có thể vi phạm dân quyền, vui lòng ghé www.civilrights.justice.gov/. Thông tin thêm về chương trình thực thi dân quyền của Văn phòng Biện lý Liên bang có thể xem tại www.justice.gov/usao-co/civil-rights-enforcement.

Đã cập nhật Tháng Năm 23, 2024

Chủ đề
Civil Rights
Thông cáo báo chí số: 24-656