Skip to main content
Press Release

Bộ Tư Pháp kết thúc cuộc điều tra về tiếp cận ngôn ngữ và các hành động trả đũa của các tòa án ở Quận Fort Bend, Texas

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

WASHINGTON - Hôm nay, Bộ Tư pháp đã công bố một thỏa thuận dàn xếp với Quận Fort Bend (FBC) về cải thiện khả năng tiếp cận tòa án cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP). 

Thỏa thuận này đưa ra kết luận cho một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các cáo buộc rằng các tòa án FBC phân biệt đối xử với LEP vì nguồn gốc quốc gia của họ và trả đũa người khiếu nại, cả hai hành vi nói trên đều vi phạm Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964. Tiêu đề VI nghiêm cấm những đơn vị nhận hỗ trợ tài chính liên bang, ví dụ như FBC, phân biệt chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.  Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã phát hiện ra những rào cản ngôn ngữ khiến LEP khó tiếp cận hệ thống tòa án một cách hiệu quả. Những rào cản này bao gồm các yêu cầu bắt buộc các bị cáo LEP trong các vụ án hình sự phải sử dụng luật sư song ngữ thay vì thông dịch viên hữu thệ trong thủ tục bào chữa cũng như các chính sách dẫn đến việc các bậc phụ huynh LEP phải chịu án phí cao hơn trong các vụ tranh chấp quyền nuôi con. 

Trợ Lý về Dân Quyền của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Kristen Clarke cho biết: “Những người có trình độ tiếng Anh hạn chế có thể bị mất con cái, nhà cửa và các quyền cơ bản khi họ gặp phải rào cản ngôn ngữ mà khiến họ mất quyền tiếp cận hệ thống tư pháp của chúng ta một cách hiệu quả. Bộ phận Dân quyền sẽ tiếp tục đấu tranh để đảm bảo rằng các tòa án loại bỏ các rào cản khiến tất cả mọi người không thể tiếp cận công lý một cách bình đẳng. Tôi xin dành lợi khen cho Quận Fort Bend vì đã thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo quyền tiếp cận ngôn ngữ cho mọi người dân, tuân thủ Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền.”  

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Mark Donnelly làm việc cho Hạt phía Nam của Texas cho biết: “Fort Bend là một trong những quận đa dạng nhất trong Hạt của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ đảm bảo tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận các tòa án của chúng tôi bất kể nguồn gốc quốc gia của họ là gì hay trình độ tiếng Anh của họ ở mức độ nào.”

Theo thỏa thuận, FBC sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho LEP trong các vụ án dân sự và hình sự tại các tòa án của FBC. Các tòa án của FBC cũng sẽ xem xét các kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ của mình trong năm tới, phát triển các khóa đào tạo Tiêu đề VI bắt buộc cho các tòa án FBC, cung cấp khóa đào tạo trả đũa Tiêu đề VI và đưa ra các thông báo công khai giải thích về chính sách không phân biệt đối xử và quy trình khiếu nại của Tiêu đề VI bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Bộ Tư pháp sẽ giám sát các yêu cầu này và các yêu cầu khác trong hai năm. FBC cũng đồng ý bồi thường thiệt hại về án phí cho một LEP đã từng sử dụng dịch vụ của tòa án và cho cá nhân khiếu nại rằng mình bị trả đũa.  

Việc thực thi Tiêu đề VI là ưu tiên hàng đầu của Bộ Phận Dân Quyền. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về Bộ phận Dân quyền trên trang web của họ tại www.justice.gov/crt, và thông tin về trình độ tiếng Anh hạn chế và Tiêu đề VI tại www.lep.gov. Tất cả mọi người đều có quyền báo cáo các hành vi vi phạm dân quyền tại  https://civilrights.justice.gov/report/

Đã cập nhật Tháng Sáu 21, 2023

Thông cáo báo chí số: 21-605