Skip to main content
Press Release

ടെക്‌സാസിലെ ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടിയിൽ ഭാഷാ പ്രാപ്യതാ പൗരാവകാശ വിഷയത്തിന്‍റെ അന്തിമ പ്രമേയം നീതിന്യായ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ പത്രക്കുറിപ്പ് വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചുവടെയുള്ള അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾ കാണുക.

വാഷിംഗ്ടൺ – ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടി (Fort Bend County, FBC) കോടതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പൗരാവകാശ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ പരിഹാരം നേടിയതായി നീതിന്യായ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 2021 ജൂണിലെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് എഗ്രിമെന്‍റിന്‍റെ (Memorandum of Agreement, MOA) എല്ലാ നിബന്ധനകളും FBC പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്, തൽഫലമായി, വകുപ്പ് വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.

പരിമിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം (limited English proficiency, LEP) ഉള്ളവരോട് അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി FBC കോടതികൾ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു എന്നും, ഫെഡറൽ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വംശം, നിറം, മാതൃരാജ്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം കാട്ടുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതായ 1964 ലെ പൗരാവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ VI (ടൈറ്റിൽ VI) ലംഘിച്ച് പരാതിക്കാരനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വകുപ്പ് ആദ്യം വിഷയം തുറന്നത്. LEP ഉള്ളവരോട് അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി FBC കോടതികൾ വിവേചനം കാണിക്കുകയും 1964 ലെ പൗരാവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ VI) (ടൈറ്റിൽ VI) ലംഘിച്ച് പരാതിക്കാരനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആദ്യം വിഷയം തുറന്നത്. ഫെഡറൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വംശം, നിറം, മാതൃരാജ്യ വിവേചനം. 2021 ജൂൺ 29-ന്, LEP ഉള്ള കോടതി ഉപയോക്താക്കൾക്കായി FBCയുടെ ഭാഷാ പ്രാപ്യതാ നയങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഒരു MOA ഉപയോഗിച്ച് വകുപ്പും FBCയും അന്വേഷണം ഉപസംഹരിച്ചു.

അതിനുശേഷം, LEP ഉള്ള കോടതി ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള പ്രാപ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ടൈറ്റിൽ VI ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിനും FBC കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, FBC:

“ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടി കോടതികൾ സ്വീകരിച്ച പുതിയ നയങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും LEP ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ഭാഷാ പ്രാപ്യത നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു,” നീതിന്യായ വകുപ്പിന്‍റെ പൗരാവകാശ വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ ക്രിസ്റ്റൻ ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു. “മറ്റ് കോടതി സംവിധാനങ്ങൾ ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടി മാതൃക പിന്തുടരുകയും കോടതി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് യാതൊരു ചെലവും കൂടാതെ ഇന്റർപ്രെറ്റർ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നീതിയിലേക്കുള്ള പ്രാപ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.”

“ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടി ടെക്സസിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന കൗണ്ടികളിലൊന്നാണ്, അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം സ്പാനിഷ്, കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ, ദക്ഷിണേഷ്യൻ വംശജരാണ്. ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടർ, കുടിയേറ്റക്കാരൻ, ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച, തൊഴിലാളിവർഗ മാതാപിതാക്കളുടെ മകൻ എന്നീ നിലകളിൽ, രണ്ടാം ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ താമസക്കാരുടെ പോരാട്ടങ്ങളും, കോടതി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ ആവശ്യകതയും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്,” ടെക്സാസിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള യു.എസ് അറ്റോർണി അലംദാർ എസ്. ഹംദാനി പറഞ്ഞു. “യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അറ്റോർണി ഓഫീസ് ഓഫ് ടെക്സാസിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും സിവിൽ റൈറ്റ് ഡിവിഷനിലെയും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ ഫലമായി, കുടുംബ കോടതി കാര്യങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ, പൊതു സിവിൽ കാര്യങ്ങൾ. എന്നിവയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ താമസക്കാർക്കും, മാതൃരാജ്യം പരിഗണിക്കാതെ, കോടതി സംവിധാനത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രാപ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. ടെക്സാസിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുടനീളം ഈ ശ്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ മറ്റ് കൗണ്ടികളുമായും ഓഫീസ് ഓഫ് കോർട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായും ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.”

ഈ വിഷയം സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഡിവിഷനിലെയും ടെക്സാസിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനുള്ള യു.എസ്. അറ്റോർണി ഓഫീസിലെയും അഭിഭാഷകർ സംയുക്തമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഡിവിഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.justice.gov/crt ലും പരിമിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം, ടൈറ്റിൽ VI എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ www.lep.gov ലും ലഭ്യമാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള പൗരാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ civilrights.justice.gov/report/ ൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സാസിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള യു.എസ്. അറ്റോർണി ഓഫീസുമൊത്ത് www.justice.gov/usao-sdtx/civil-division/civil-rights-section ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.

Updated August 2, 2023

Topics
Access to Justice
Civil Rights
Press Release Number: 23-843