Skip to main content
Press Release

Bộ Tư Pháp Công Bố Nghị Quyết Cuối Cùng Về Vấn Đề Quyền Công Dân Trong Tiếp Cận Ngôn Ngữ Tại Quận Fort Bend, Texas

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Lưu ý: Thông cáo báo chí này đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vui lòng xem tập tài liệu đính kèm bên dưới.

WASHINGTON – Bộ Tư pháp thông báo Bộ đã đạt được giải pháp cuối cùng trong vấn đề dân quyền liên quan đến các tòa án tại Quận Fort Bend (Fort Bend County, FBC). FBC đã tuân thủ tất cả các điều khoản của Bản Ghi Nhớ Thỏa Thuận (Memorandum of Agreement, hoặc MOA) vào tháng 6 năm 2021, và do đó, Bộ sẽ kết thúc vấn đề này.

Ban đầu, Bộ đặt vấn đề dựa trên các cáo buộc rằng tòa án FBC phân biệt đối xử với những người có trình độ tiếng Anh hạn chế (limited English proficiency, hoặc LEP) dựa trên nguồn gốc quốc gia của họ và thực hiện trả đũa người khiếu nại vi phạm Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 (Tiêu đề VI) nghiêm cấm phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia bởi bất kỳ người nhận hỗ trợ tài chính liên bang nào. Một khiếu nại cáo buộc rằng Tòa án quận FBC đã từ chối cấp cho bị cáo hình sự với trình độ tiếng LEP một thông dịch viên tiếng Việt mà anh ta cần cho phiên điều trần nhận tội và nói rằng bị cáo hoặc luật sư của anh ta phải tìm và tự trả tiền cho một thông dịch viên người Việt. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ và FBC đã giải quyết cuộc điều tra này bằng một MOA yêu cầu những thay đổi đáng kể đối với chính sách tiếp cận ngôn ngữ của FBC dành cho người tham dự phiên tòa có trình độ tiếng LEP.

Kể từ đó, FBC đã thực hiện những thay đổi quan trọng để cải thiện khả năng tiếp cận của những người tham dự tòa án có trình độ tiếng LEP và để tuân thủ các yêu cầu của Tiêu đề VI. Ví dụ, FBC:

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clarke thuộc Bộ phận Dân quyền của Bộ Tư pháp cho biết: “Các chính sách và thông lệ mới được tòa án Quận Fort Bend áp dụng đang giúp cung cấp khả năng tiếp cận ngôn ngữ có ý nghĩa cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. “Tôi hy vọng các hệ thống tòa án khác sẽ noi gương Quận Fort Bend và hành động để cung cấp dịch vụ thông dịch viên miễn phí cho những người sử dụng tòa án. Quyền tiếp cận công lý ở đất nước chúng ta không nên bị hạn chế hoặc từ chối chỉ vì trình độ tiếng Anh của quý vị.”

“Quận Fort Bend là một trong những quận đa dạng nhất ở Texas, nơi gần một nửa dân số là người gốc Tây Ban Nha, Đông Á và Nam Á. Là một công tố viên, một người nhập cư và là con trai của các bậc cha mẹ thuộc tầng lớp lao động, sinh ra ở Ấn Độ, tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc tranh đấu của những cư dân mới nhất của Hoa Kỳ nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và nhu cầu về phiên dịch viên, đặc biệt là trong phiên tòa, thủ tục tố tụng,” Luật sư Hoa Kỳ Alamdar S. Hamdani đại diện cho Quận phía Nam Texas cho biết. “Nhờ sự làm việc chăm chỉ của các công tố viên tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam Texas và tại Bộ phận Dân quyền, tất cả cư dân, bất kể nguồn gốc quốc gia, sẽ có toàn quyền tiếp cận hệ thống tòa án để xử lý mọi việc từ tòa án gia đình. các vấn đề, hình sự và các vấn đề dân sự nói chung. Tôi mong muốn được làm việc với các chính quyền quận khác và Văn phòng Hành chính Tòa án để nhân rộng những nỗ lực này trên khắp Quận phía Nam của Texas.”

Civil Rights Division (Ban Dân Quyền) thuộc Sở Tư Pháp đã phối hợp với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận Phía Đông của Louisiana để giải quyết vấn đề này. 

Thông tin bổ sung về Ban Dân Quyền có sẵn trên trang web của họ tại www.justice.gov/crt, và thông tin về trình độ tiếng Anh hạn chế và Title VI có tại www.lep.gov. Công chúng có thể báo cáo các vi phạm dân quyền có thể xảy ra tại trang mạng civilrights.justice.gov/report/ hoặc với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Texas tại www.justice.gov/usao-sdtx/civil-division/civil-rights-section.

Đã cập nhật Tháng Tám 2, 2023

Chủ đề
Access to Justice
Civil Rights
Thông cáo báo chí số: 23-843