Skip to main content
Press Release

Bộ Tư Pháp Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ Với Tòa Án Oklahoma Để Giải Quyết Cuộc Điều Tra Tiêu Đề VI (Title VI)

Dùng để đăng ngay
Văn phòng Giao tiếp Quần chúng

Hôm nay, Bộ Tư Pháp đã công bố Biên Bản Ghi Nhớ (Memorandum of Understanding, MOU) với Tòa Án Tối Cao Oklahoma, Văn Phòng Quản Lý Hành Chính Phụ Trách Các Tòa Án (Administrative Office of the Courts, AOC) để giải quyết một cuộc điều tra về quyền dân sự và cải thiện khả năng tiếp cận các Tòa án Tiểu bang Oklahoma dành cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế (Limited English Proficiency, LEP).

Bộ đã nhận được đơn khiếu nại cáo buộc Tòa án Quận Mayes đã không cung cấp quyền tiếp cận có giá trị dành cho cá nhân LEP trong một vụ kiện tại tòa án gia đình. Bộ Tư pháp đã khởi xướng một cuộc điều tra theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 (Civil Rights Act of 1964) sau đây gọi tắt là “Tiêu đề VI”, cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia bởi những người nhận hỗ trợ tài chính liên bang. Bộ Tư pháp sau đó đã tạm dừng cuộc điều tra Tiêu đề VI để đáp lại các bước khẳng định của AOC nhằm cung cấp quyền truy cập có ý nghĩa cho tất cả những cá nhân tham gia tòa án có LEP. Trong số các hành động khác, AOC đã cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho người có LEP được xác định trong đơn khiếu nại, sử dụng một điều phối viên tiếp cận ngôn ngữ và luật đề xuất, sau đó đã trở thành luật của tiểu bang. Luật này loại bỏ chi phí thông dịch viên được tính cho các bên LEP. Luật này cũng ủy quyền cho một quỹ toàn tiểu bang hỗ trợ các dịch vụ phiên dịch và dịch thuật ngôn ngữ của tòa án.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clarke thuộc Phòng Dân quyền của Bộ Tư pháp cho biết: “Mọi người không nên bị phạt vì trình độ tiếng Anh hạn chế và không nên gặp khó khăn trong việc nhận được các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ mà họ cần để tham gia một cách công bằng vào các thủ tục tố tụng và hoạt động của tòa án. Thỏa thuận này là một mô hình đảm bảo khả năng tiếp cận tòa án cho tất cả mọi người bất kể trình độ tiếng Anh như thế nào và vạch ra các hành động cần thiết để loại bỏ rào cản đối với những người tham gia tố tụng có trình độ tiếng Anh hạn chế ở bang Oklahoma.”

Luật sư Hoa Kỳ Clinton J. Johnson của Quận Bắc Oklahoma (Northern District of Oklahoma) cho biết: “Với luật mới của tiểu bang và MOU này, Oklahoma đã thể hiện cam kết cải thiện khả năng tiếp cận công lý ở tiểu bang của chúng ta. Chúng tôi cam kết làm việc với các tòa án tiểu bang của mình để đảm bảo tuân thủ Tiêu đề VI và các luật dân quyền liên quan.”
Theo MOU, AOC sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ bằng lời nói cũng như bằng văn bản trong tất cả các thủ tục tố tụng dân sự và hình sự cũng như hoạt động của tòa án cho những cá nhân có LEP, sẽ xây dựng kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ trên toàn tiểu bang và sẽ bổ sung bản dịch các tài liệu quan trọng. AOC cũng sẽ cải thiện hệ thống quản lý hồ sơ của mình để theo dõi nhu cầu ngôn ngữ tốt hơn, phát triển quy trình khiếu nại tiếp cận ngôn ngữ, tạo và phân phối thông báo dịch vụ thông dịch viên đã được dịch cho các tòa án, đồng thời tạo và phát hành video hướng dẫn thông dịch viên từ xa cho nhân viên tòa án.
Vấn đề này được các luật sư của Phòng Dân quyền và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc Oklahoma cùng tiến hành. Thông tin bổ sung về Phòng Dân Quyền có sẵn trên trang web của họ tại www.justice.gov/crt, và thông tin về trình độ tiếng Anh hạn chế và Tiêu đề VI có tại www.lep.gov. Các thành viên công chúng có thể báo cáo những vi phạm quyền công dân có thể xảy ra tại trang mạng www.civilrights.justice.gov/report/ hoặc với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc Oklahoma tại trang mạng www.justice.gov/usao-ndok/contact-us.

Đã cập nhật Tháng Tám 31, 2023

Chủ đề
Civil Rights
Thông cáo báo chí số: 23-946