Skip to main content

فورأ کمک بگیرید یا یک جرم ناشی از نفرت را گزارش دهید (Farsi)

.فورأ کمک بگیرید یا یک جرم ناشی از نفرت را گزارش دهید

.اطلاعات در مورد جرایم ناشی از نفرت به زبان فارسی

فورأ کمک بگیرید یا یک جرم ناشی از نفرت را گزارش دهید

در مواقع اضطراری برای دریافت کمک فوری به شماره ۹۱۱ زنگ بزنید یا با اداره پلیس محل خود تماس بگیرید

گزارش دادن یک جرم ناشی از نفرت

اگر باور دارید که شما قربانی یک جرم ناشی از نفرت بوده اید و یا باور دارید که شاهد جرم ناشی از نفرت بوده اید:

قدم ١: در اسرع وقت این جرم را به پلیس ایالت یا به پلیس محل خود گزارش دهید

به شماره ۹۱۱ زنگ بزنید یا با اداره پلیس محل خود تماس بگیرید
افسران پلیس ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر در حین بررسی جرم با شما تماس بگیرند.

قدم ۲: برای پیگیری سریعأ این جرم را برای دفترتحقیقات فدرال

(اف.بی.آی Federal Bureau of Investigation-FBI-) گزارش

دهید

: آنلاین شما می توانید یک جرم ناشی از نفرت را به صورت آنلاین به دفترتحقیقات فدرال (اف.بی.آی) در آدرس زیر
گزارش دهید tips.FBI.gov.
دستورالعمل‌های پنجره‌های بازشو یا پاپ آپ را دنبال کنید و فرم آنلاین را برای گزارش جرم ناشی از نفرت را پر کنید


.(1-800-225-5324)
۱-۸۰۰-۲۲۵-۵۳۲۴
توسط تلیفون با دفترتحقیقات فدرال اف.بی.آی با این شماره تماس بگیرید
شما همچنین می توانید با دفترتحقیقات فدرال اف.بی.آی محل خود تماس بگیرید شماره تلفن نزدیکترین دفترتحقیقات فدرال
اف.بی.آی برای مکان شما را در این آدرس پیدا کنید www.fbi.gov/contact-us/field-offices.

.دفترتحقیقات فدرال اف.بی.آی ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر در حین بررسی جرم با شما تماس بگیرند

اف.بی.آی از مترجمان در تماسهای تلفنی استفاده میکند تا بتوانند با شما صحبت کنند. وقتی شما تماس میگیرید یک پیام
یکدقیقه ای ظبط شده را به انگلیسی و اسپانیایی خواهید شنید. روی خط بمانید تا صدای اپراتور را بشنوید. نام زبانی را که
صحبت میکنید را بگوئید و اپراتور شما را به یک مترجم واجد شرایط وصل میکند و او به شما کمک میکند که شما یک
جرم ناشی از نفرت را که درباره آن میدانید و یا تجربه کرده اید را گزارش دهید

صدای شما مهم است : هر حادثه نفرت انگیزی شامل جنایت نیست شما می توانید هر حادثه ای را به بخش حقوق مدنی در گزارش

دهید civilrights.justice.gov نتایج احتمالی عبارتند از:

  • پیگیری برای اطلاعات بیشتر،
  • شروع میانجیگری یا تحقیق (بازرسی)،
  • هدایت شما به سازمان دیگری برای کمک بیشتر، یا
  • به اطلاع شما می رساند که ما نمی توانیم کمکی کنیم.

افراد و جوامعی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند نیز ممکن است واجد شرایط دریافت کمک‌های ذکر شده در زیر باشند .

جرم ناشی از نفرت چیست؟

جرم ناشی از نفرت

=

انگیزه ارتکاب به جرم بر اساس تعصب

+

یک جرم

نفرت: کلمه "نفرت"میتواند گمراه کننده باشد. وقتی این کلمه در قانون جرایم ناشی از نفرت استفاده میشود ، کلمه "نفرت" به

معنی خشم ، عصبانیت ، یا دوست نداشتن نیست. در این زمینه "نفرت" به معنی تعصب است نسبت به افراد یا گروه هائی

.با ویژگی های خاص ، که توسط قانون تعریف شده است

جرم: "جرم" در جرایم ناشی از نفرت اغلب جرمی خشونت آمیز مانند تجاوز ، قتل ، آتش سوزی ، خرابکاری یا تهدید

به ارتکاب به چنین جرایمی است. همچنین ممکن است شامل توطئه یا درخواست از شخص دیگری برای انجام چنین

.جرایمی باشد ، حتی اگر جرم هرگز انجام نشده باشد

تعصب یا حوادث ناشی از نفرت: اینها اعمال تعصب آمیزی هستند که جرم محسوب نمیشوند و شامل خشونت ، تهدید یا

.خسارت مالی نمیشوند

قوانین فدرال در مورد جرایم ناشی از نفرت ، جرایمی را تحت پوشش قرار میدهد که شخص بر اساس موارد زیر مرتکب

:شده باشد

نژاد معلولیت
قومیت/ملیت رنگ
گرایش جنسی جنسیت
هویت جنسی مذهب

قوانین ایالتی در مورد جرایم ناشی از نفرت متفاوت میباشند. بیشتر آنها شامل جرایمی است که بر اساس نژاد ، رنگ و

.مذهب انجام شده است. بسیاری از آنها همچنین شامل رده های بیشتری میشوند

:اولین اصلاحیه قانون اساسی و آزادی بیان

بر اساس اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالت متحده آمریکا ، افراد نمیتوانند صرفأ به دلیل باورهای خود تحت تعقیب قرار

گیرند ، حتی اگر این باورها توهین آمیز باشند. با این حال ، اصلاحیه اول از افرادی که بدلیل یک باور حفاظت شده مرتکب

.جرم میشوند ، حافظت نمیکند

:برای اطلاعات بیشتر به زبان فارسی به موارد زیر مراجعه کنید

تعامل و ایجاد مشارکت با آمریکایی های مسلمان

مکاری با اجرای قانون و جوامع;

ایجاد مشارکت و همکاری با سیکهای آمریکایی

بروشور تقویت پلیس و مشارکت های محلی

بروشور شناسایی مشکلات شهر و حل و فصل مشترک مشکلات

رسیدگی به تنش و درگیری بر اساس ناتوانی

کار با جوامع الجیبیتی برای ایجاد جوامع امن تر و صلح آمیز تر

کار با جوامع مسلمان، عرب، سیک، آسیای جنوبی و هندوها

کمک به جوامع جلوگیری و پاسخگویی به جنایات نفرت محور )

محافظت از مکانهای عبادت

Updated November 17, 2023