Skip to main content

Báo cáo tội phạm do thù ghét hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ (Vietnamese)

Nhờ Giúp Đỡ Ngay

Hãy đọc phần hướng dẫn ở dưới để biết cách nhờ giúp đỡ ngay và cách báo cáo một hành động tội phạm thù hận mà quý vị đã gặp hoặc chứng kiến.

Nếu gặp trường hợp khẩn cấp, hãy bấm số 9-1-1 hoặc gọi cảnh sát địa phương để được trợ giúp ngay.

Để báo cáo một tội phạm do thù ghét:

Nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhân tội phạm thù ghét hoặc đã chứng kiến một tội phạm thù ghét—

BƯỚC 1: Báo cáo tội phạm đến cảnh sát tiểu bang hay địa phương.

 • Bấm số 9-1-1 hoặc gọi sở cảnh sát ở địa phương.
 • Các cảnh sát viên có thể liên lạc với quý vị trong quá trình điều tra tội phạm để hỏi thêm thông tin.

BƯỚC 2: Sau khi báo cáo, hãy nhanh chóng tiếp tục báo cáo tội phạm đến Cục Điều tra Liên Bang (FBI).

 • Dùng mạng: Quý vị có thể báo cáo tội phạm thù ghét đến FBI trên mạng tại: tips.FBI.gov.
 • Làm theo hướng dẫn được bật lên và điền vào biểu mẫu trực tuyến để báo cáo tội phạm thù ghét.
 • Dùng điện thoại: Gọi FBI theo số 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
 • Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng khu vực FBI ở địa phương. Để tìm số điện thoại của văn phòng khu vực FBI gần quý vị nhất, hãy truy cập www.fbi.gov/contact-us/field-offices.
 • FBI có thể liên lạc với quý vị trong quá trình điều tra tội phạm để hỏi thêm thông tin.

FBI sử dụng thông dịch viên trên điện thoại để họ có thể nói chuyện với quý vị. Khi quý vị gọi, sẽ có một thông điệp được thu sẵn dài một phút bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Giữ máy cho tới khi quý vị nghe thấy tiếng của một người trực tổng đài trực tiếp. Nói tên ngôn ngữ của quý vị, và người trực tổng đài sẽ kết nối quý vị với một thông dịch viên đủ điều kiện để giúp quý vị báo cáo về tội phạm do kỳ thị mà quý vị biết hoặc đã trải nghiệm.

Tiếng nói của quý vị là rất quan trọng: Không phải mỗi hành vi thù ghét đều dẫn đến tội phạm. Quý vị có thể báo cáo bất kỳ vụ việc nào đến Vụ Dân quyền tại địa chỉ civilrights.justice.gov. Cách xử lý báo cáo có thể bao gồm:

 • Liên lạc với quý vị để hỏi thêm thông tin,
 • Mở buổi hòa giải hoặc cuộc điều tra,
 • Giới thiệu quý vị đến một tổ chức khác để được hỗ trợ thêm, hoặc
 • Thông báo rằng chúng tôi không thể giúp quý vị được.

Những người và cộng đồng bị ảnh hưởng vì vụ việc đó vẫn có thể hội đủ điều kiện được hưởng các nguồn hỗ trợ dưới đây.

Tội phạm thù hận là gì?

​Hành động phạm tội

+

Động cơ thực hiện hành động tội phạm đó là Kỳ thị

=

Tội phạm thù hận

Thù hận: Từ "thù hận" có thể gây hiểu lầm. Khi sử dụng trong bối cảnh luật về tội phạm thù hận, từ "thù hận" không có nghĩa là nổi xung, tức giận, hay hoàn toàn căm ghét. Trong bối cảnh này, "thù hận" có nghĩa là kỳ thị đối với những người hoặc nhóm có các đặc điểm cụ thể mà luật pháp quy định.

Hành động phạm tội: Hành động "phạm tội" trong tội phạm thù hận thường là hành động phạm tội bạo lực, chẳng hạn như hành hung, giết người, đốt phá, phá hoại, hoặc đe dọa thực hiện những hành động tội phạm như vậy. Từ này cũng có nghĩa là có âm mưu thực hiện hoặc đề nghị người khác thực hiện các hành động phạm tội đó, ngay cả khi hành động đó không bao giờ diễn ra.

Sự Việc Kỳ Thị hoặc Thù Hận: Những hành động định kiến không phải là hành động tội phạm và không liên quan đến bạo lực, đe dọa, hay hư hại tài sản.

Các điều luật liên bang về tội phạm thù hận áp dụng cho các hành động phạm tội dựa trên:

 

Sắc tộc Tình trạng khuyết tật
Chủng tộc/Quốc gia xuất thân Màu da
Xu hướng tính dục Phái tính
Bản sắc giới tính Tôn giáo

Các điều luật tiểu bang về tội phạm thù hận thường khác nhau. Đa số quy định về những hành động tội phạm vì lý do sắc tộc, màu da, và tôn giáo. Nhiều điều luật cũng bao gồm các hạng mục khác.

Tu Chính Án Thứ Nhất và Tự Do Ngôn Luận:

Theo Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ, người dân không thể bị truy tố chỉ vì cách nhìn hay quan điểm của mình, ngay cả khi cách nhìn hay quan điểm đó không có ý tốt đẹp. Tuy nhiên, Tu Chính Án Thứ Nhất không bảo vệ những người có hành động phạm tội dựa trên một quan điểm hay cách nhìn được luật pháp bảo vệ.

Để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt, xem ở dưới:

Các Chương Trình và Dịch Vụ 

Giúp Đỡ Cộng Đồng Ngăn Chặn và Ứng Phó với Những Tội Ác do Thù Ghét 

Bảo Vệ Nơi Thờ Phụng 

Làm Việc với Các Cộng Đồng LGBTQ 

Làm Việc với Ngành Chấp Pháp & Các Cộng Đồng 

Giải Quyết Mâu Thuẫn Phát Sinh Từ Tình Trạng Khuyết Tật 

Bản thông tin về chương trình City-SPIRIT 

Ban thông tin về chương trình Tăng Cường Hợp Tác Giữa Cả 

Làm Việc Với Các Cộng Đồng Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo, Sikh Giáo, Ả Rập và Người Nam Á 

Tiếp Cận và Xây Dựng Mối Quan Hệ Đối Tác với Người Hồi G 

Tiếp Cận và Xây Dựng Mối Quan Hệ Đối Tác với Người Mỹ Sikh 

Đã cập nhật Tháng Mười Một 17, 2023