Skip to main content
Press Release

اعلامیه وزارت دادگستری درباره پیشگامی جدید دسترسی به خدمات زبانهای خارجی توسط نیروهای انتظامی

این وزارتخانه همچنین اعلام می کند که تحقیقات بر علیه اداره پلیس دنور درباره دسترسی به خدمات زبانهای خارجی پایان یافته است

 وزارت دادگستری اعلام کرد که پیشگامی دسترسی به خدمات زبانهای خارجی توسط نیروهای انتظامی آغاز شده است. این یک تلاشی است در سراسر کشور برای یاری رساندن به سازمانهای انتظامی تا آنها بتوانند تعهدات خود را در ارائه هدفمند خدمات زبانهای خارجی به افراد کم مهارت در زبان انگلیسی انجام بدهند. این پیشگامی بر تاریخچه طولانی این وزارتخانه گسترش خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود که سازمانهای انتظامی تعهدات خود را در رابطه با دسترسی به خدمات زبانهای خارجی انجام می دهند.

کریستین کلارک، دستیار دادستان کل بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری، گفت: «ارائه ابزار لازم به سازمانهای انتظامی در زمینه دسترسی موثر و هدفمند به خدمات زبانهای خارجی منجر به ترویج و افزایش امنیت افرادی خواهد شد که در زبان انگلیسی کم مهارت هستند. از طریق این پیشگامی ما قادر خواهیم شد تا بهترین شیوه های دسترسی به خدمات زبانهای خارجی و منابع مشابه را با سازمانهای انتظامی در کل کشور به اشتراک بگذاریم.»

این پیشگامی توسط بخش حقوق مدنی، قسمت هماهنگی و پیروی فدرال، و با همکاری دفاتر دادستانی ایالات متحده هدایت خواهد شد. این پیشگامی بویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:

●   گسترش منابع و ابزار فنی که میتواند به سازمانهای انتظامی محلی و ایالتی در تلاش خود برای ارائه خدمات هدفمند زبانهای خارجی به افراد و جوامع کم مهارت در زبان انگلیسی  در حوزه قضایی شان کمک کنند.
●  مشارکت مثبت سازمانهای انتظامی که مایل به بررسی، به روزرسانی، و یا تقویت رویه ها، طرح ها⸲ و آموزشهای مربوط  به دسترسی به خدمات زبانهای خارجی در آن سازمانها هستند.
●  بهره بری ازهمکاری با دفاتر دادستانی ایالات متحده برای اجرای آموزشها در جوامع سر تا سر کشور برای آگاهی بیشتر در زمینه تعهدات مربوط به دسترسی به خدمات زبانهای خارجی، و تشویق سازمانهای انتظامی به برگزیدن گسترده بهترین شیوه ها.
●  تقویت روابط و همکاریهای وزارت دادگستری با جوامع کم مهارت در زبان انگلیسی و اشخاص کلیدی آنها.

امروز علاوه بر اعلام این پیشگامی، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کلرادو اعلام کرد که با اداره پلیس دنور به توافق رسیدند که تحقیقات در باره اتهامات مبنی بر تبعیض قائل شدن اداره پلیس دنور نسبت به اصلیت ملی افراد کم مهارت در زبان انگلیسی، که خلاف ماده ششم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴است، به پایان برسد. ماده ششم دریافت کنندگان کمک مالی فدرال را از تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، و اصلیت ملی منع می کند.

متیو کرش، وکیل دادستان ایالات متحده که بر اساس بخش ۵۱۵ ماده ۲۸ قوانین ایالات متحده مسئولیت این امر را در منطقه کلرادو برعهده دارد، گفت: «توافق حاصل شده با اداره ﭙلیس دنور به افسران پلیس کمک خواهد کرد که وظیفه خود را انجام دهند. اطمینان داشتن از دسترسی  آماده به خدمات صحیح زبانهای خارجی افراد انتظامی را قادر می کند که بدون توجه به مهارت در زبان انگلیسی افراد، به خدمت و محافظت تمامی افراد جامعه بپردازند. چه این امر مربوط به گسترش ارتباطات با جوامع باشد، و چه مربوط به دستگیری اشخاصی که متهم به شکستن قانون هستند.»

وزارت دادگستری تحقیقاتش را بر روی اداره پلیس دنور زمانی آغاز کرد که اعضای جامعه نگرانی هایی را ابراز کردند درباره رخدادهایی مربوط به ساکنان منطقه کلفس شرقی در دنورکه به زبانهای برمه ای و روهینگا صحبت می کنند ومهارت کم در زبان انگلیسی دارند. این تحقیقات نشان داد که افسران ﭙلیس دنور در موارد بسیاری یا از ارائه خدمات زبان به اشخاص کم مهارت در زبان انگلیسی کوتاهی کردند، یا خدماتی که ارائه دادند بی ثمر و یا نامناسب بوده است. به عنوان مثال، تحقیقات مواردی را آشکار کرد که در آنها از کودکان، اعضای خانواده، و رهگذران  برای خدمات زبانهای خارجی استفاده شده بود. از جمله رویدادهایی که مستلزم ارائه خدمات معتبرتر و بیطرفانه تر زبانهای خارجی می بود.

 بر اساس بخشی از این توافق، اداره پلیس دنور پذیرفته است که تغییراتی دررویه ها⸲ روندها، و آموزشهای خود در دسترسی به زبانهای خارجی بدهد که شامل موارد زیر می باشد:
●  بروزرسانی رویه و طرح دسترسی به زبانهای خارجی خود به منظور ایجاد روندهایی برای ارتباط با افراد کم مهارت در زبان انگلیسی، از جمله شاهدان و افراد مظنون، تا استفاده از کودکان، اعضای خانواده،  یا رهگذران برای برقراری ارتباط با افراد کم مهارت در زبان انگلیسی منع شود⸲ مگر در شرایط ضروری.
●  انتساب شخصی برای نخستین بار به عنوان مسئول هماهنگی با افراد کم مهارت در زبان انگلیسی، و گزینش اشخاصی در هر یک از حوزه های پلیس دنور که برای خدمات زبانهای خارجی با آنها باید تماس گرفته شود.

●  آموزش دادن به همه کارکنان و تازه استخدامی های اداره پلیس دنور تا آنها بتوانند افراد کم مهارت در زبان انگلیسی را شناسایی کنند، با آنها ارتباط برقرار کنند، و برخوردهای خود را با آنان مستند سازند.

●  ایجاد کمیته دسترسی به زبانهای خارجی که شامل اشخاصی باشد که به نمایندگی از جامعه کم مهارت در زبان انگلیسی حضور داشته باشند تا منافع جامعه را ابراز کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد بخش حقوق مدنی در این تارنما موجود است: 

www.justice.gov/crt

اطلاعات در مورد کم مهارتی در زبان انگلیسی و ماده ششم در این تارنما موجود است:

www.lep.gov

افراد جامعه میتوانند تخلفات احتمالی قوانین حقوق مدنی را از طریق این تارنما گزارش بدهند:

                                                                                                https://civilrights.justice.gov/report/

 

 


English

Amharic: አማርኛ

Arabic: العربية

Burmese: မြန်မာဘာသာ

Chinese, Simplified: 简体字

Chinese, Traditional: 簡體字

Farsi: فارسی

French: Français

Karen: ကညီ

Nepali:  नेपाली

Rohingya: Ruáingga  

Russian: Pусский

Somali: Soomaaliga

Spanish: Español

Vietnamese: Tiếng Việt

Updated May 27, 2023

Civil Rights
Press Release Number: 22-1385