United States v. Edoardo Orsoni, Docket No. 19-CR-20725-MGC