United States v. Lennys Rangel, Docket No. 19-CR-20726-JEM