United States v. Joseph Baptiste, Docket No. 17-CR-10305-ADB