ขอความช่วยเหลือในตอนนี้หรือรายงาน (Thai)

ขอความช่วยเหลือในตอนนี้

อ่านคำแนะนำด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจวิธีขอความช่วยเหลือเร่งด่วน
และวิธีรายงานอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่คุณพบเห็นหรือประสบด้วยตนเอง

ขอความช่วยเหลือในตอนนี้
 

วิธีขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

หากคุณหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตรายจวนตัว โปรดโทร 9-1-1
หรือติดต่อสำนักงานตำรวจในท้องถิ่นของคุณ

วิธีขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 

วิธีรายงานอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

หากคุณเชื่อว่าคุณตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
หรือเชื่อว่าได้พบเห็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง:

ขั้นตอนที่ 1: รายงานเหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขั้นตอนที่ 2: หลังจากรายงานแล้วให้รีบโทรติดต่อสายด่วนแจ้งเรื่องของ Federal Bureau of Investigation (FBI)

ติดต่อสายด่วนแจ้งเรื่องของ FBI ได้ที่หมายเลข 1-800-225-5324

FBI มีบริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะสามารถพูดคุยกับคุณได้ เมื่อคุณโทรติดต่อมา
จะมีข้อความความยาวหนึ่งนาทีที่บันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาสเปน
โปรดถือสายรอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่รับเรื่องตัวจริง
แจ้งภาษาที่คุณพูดและเจ้าหน้าที่จะต่อสายหาล่ามแปลภาษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อช่วยให้คุณสามารถรายงานอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่คุณรับรู้หรือประสบด้วยตนเอง

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังคืออะไร

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังคืออะไร
 

ความเกลียดชัง: คำว่า “ความเกลียดชัง” อาจทำให้เข้าใจผิดได้
เมื่อใช้ในกฎหมายอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง คำว่า “ความเกลียดชัง” ไม่ได้หมายถึง ความเดือดดาล
ความโกรธแค้น หรือความไม่ชอบโดยทั่วไป ในบริบทนี้ คำว่า “ความเกลียดชัง”
จะหมายถึงอคติที่มีต่อผู้คนหรือกลุ่มคนที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด

อาชญากรรม: คำว่า “อาชญากรรม” ในอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
มักจะหมายถึงอาชญากรรมความรุนแรง เช่น การทำร้าย การฆาตกรรม การลอบวางเพลิง การทำลายทรัพย์สิน
หรือการข่มขู่ว่าจะก่ออาชญากรรมดังกล่าว
ทั้งนี้อาจรวมถึงการสมคบคิดหรือการขอให้บุคคลอื่นก่ออาชญากรรมดังกล่าว
แม้ว่าจะไม่มีการก่ออาชญากรรมขึ้นจริงๆ ก็ตาม

เหตุการณ์เกี่ยวกับอคติหรือความเกลียดชัง: การกระทำที่แสดงถึงความเดียดฉันท์ที่ไม่ใช่อาชญากรรม
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรง การข่มขู่ หรือการสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สิน

กฎหมายอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังของรัฐบาลกลางครอบคลุมถึงอาชญากรรมที่ก่อขึ้นบนพื้นฐานของ:

 

กฎหมายอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังของรัฐจะแตกต่างกันออกไป
กฎหมายส่วนใหญ่จะครอบคลุมถึงอาชญากรรมที่ก่อเหตุจากสีผิว เชื้อชาติ และศาสนา
กฎหมายจำนวนมากจะมีหมวดหมู่เพิ่มเติมเช่นกัน

บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับแรกและเสรีภาพในการพูด:

ภายใต้บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา
บุคคลจะไม่สามารถถูกดำเนินคดีได้เพียงเพราะความเชื่อของตนเอง
แม้ว่าความเช่ือเหล่านั้นจะทำให้ผู้อื่นไม่พึงพอใจก็ตาม อย่างไรก็ตาม
บทบัญญัติเพิ่มเติมฉบับแรกไม่ได้คุ้มครองผู้ที่ก่อเหตุอาชญากรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อที่ได้รับการคุ้มครอง

Updated February 23, 2022

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No