Thông tin về tội phạm thù hận bằng tiếng Việt (Vietnamese)

Nhờ Giúp Đỡ Ngay

Hãy đọc phần hướng dẫn ở dưới để biết cách nhờ giúp đỡ ngay và cách báo cáo một hành động tội phạm thù hận mà quý vị đã gặp hoặc chứng kiến.

 
Nhờ Giúp Đỡ Ngay
 

Để được trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp

Nếu quý vị hoặc người mà quý vị biết đang gặp nguy hiểm, gọi 9-1-1 hoặc liên lạc với sở cảnh sát ở địa phương của quý vị.

Để báo cáo một tội phạm do kỳ thị
 

Để báo cáo một tội phạm do kỳ thị

Nếu quý vị tin rằng mình đã là nạn nhân của một tội phạm do kỳ thị, hoặc tin rằng quý vị đã chứng kiến một tội phạm do kỳ thị:

Bước 1: Báo cáo tội phạm đến sở cảnh sát địa phương của quý vị càng sớm càng tốt.

Bước 2: Theo dõi kết quả báo cáo này nhanh chóng bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp của Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Gọi Đường dây Trợ giúp của FBI theo số 1-800-225-5324

FBI sử dụng thông dịch viên trên điện thoại để họ có thể nói chuyện với quý vị. Khi quý vị gọi, sẽ có một thông điệp được thu sẵn dài một phút bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Giữ máy cho tới khi quý vị nghe thấy tiếng của một người trực tổng đài trực tiếp. Nói tên ngôn ngữ của quý vị, và người trực tổng đài sẽ kết nối quý vị với một thông dịch viên đủ điều kiện để giúp quý vị báo cáo về tội phạm do kỳ thị mà quý vị biết hoặc đã trải nghiệm.

Tội phạm thù hận là gì?

 
Tội phạm thù hận là gì?
 

Thù hận: Từ "thù hận" có thể gây hiểu lầm. Khi sử dụng trong bối cảnh luật về tội phạm thù hận, từ "thù hận" không có nghĩa là nổi xung, tức giận, hay hoàn toàn căm ghét. Trong bối cảnh này, "thù hận" có nghĩa là kỳ thị đối với những người hoặc nhóm có các đặc điểm cụ thể mà luật pháp quy định.

Hành động phạm tội: Hành động "phạm tội" trong tội phạm thù hận thường là hành động phạm tội bạo lực, chẳng hạn như hành hung, giết người, đốt phá, phá hoại, hoặc đe dọa thực hiện những hành động tội phạm như vậy. Từ này cũng có nghĩa là có âm mưu thực hiện hoặc đề nghị người khác thực hiện các hành động phạm tội đó, ngay cả khi hành động đó không bao giờ diễn ra.

Sự Việc Kỳ Thị hoặc Thù Hận: Những hành động định kiến không phải là hành động tội phạm và không liên quan đến bạo lực, đe dọa, hay hư hại tài sản.

Các điều luật liên bang về tội phạm thù hận áp dụng cho các hành động phạm tội dựa trên:

 
Các điều luật liên bang về tội phạm thù hận áp dụng cho các hành động phạm tội dự
 

Các điều luật tiểu bang về tội phạm thù hận thường khác nhau. Đa số quy định về những hành động tội phạm vì lý do sắc tộc, màu da, và tôn giáo. Nhiều điều luật cũng bao gồm các hạng mục khác.

Tu Chính Án Thứ Nhất và Tự Do Ngôn Luận:

Theo Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ, người dân không thể bị truy tố chỉ vì cách nhìn hay quan điểm của mình, ngay cả khi cách nhìn hay quan điểm đó không có ý tốt đẹp. Tuy nhiên, Tu Chính Án Thứ Nhất không bảo vệ những người có hành động phạm tội dựa trên một quan điểm hay cách nhìn được luật pháp bảo vệ.

Để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt, xem ở dưới:

Các Chương Trình và Dịch Vụ 

Giúp Đỡ Cộng Đồng Ngăn Chặn và Ứng Phó với Những Tội Ác do Thù Ghét 

Bảo Vệ Nơi Thờ Phụng 

Làm Việc với Các Cộng Đồng LGBTQ 

Làm Việc với Ngành Chấp Pháp & Các Cộng Đồng 

Giải Quyết Mâu Thuẫn Phát Sinh Từ Tình Trạng Khuyết Tật 

Bản thông tin về chương trình City-SPIRIT 

Ban thông tin về chương trình Tăng Cường Hợp Tác Giữa Cả 

Làm Việc Với Các Cộng Đồng Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo, Sikh Giáo, Ả Rập và Người Nam Á 

Tiếp Cận và Xây Dựng Mối Quan Hệ Đối Tác với Người Hồi G 

Tiếp Cận và Xây Dựng Mối Quan Hệ Đối Tác với Người Mỹ Sikh 

Updated November 19, 2021

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No